Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a nově i potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích). Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582

ulice čas přistavení (30. 5. – čt, 11. 9. – st)
čas přistavení (9. 3. - so)
ul. Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – MŠ U Stromu)
15.00 – 15.20
8.00 – 8.20
ul. Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení)
15.30 – 15.50
8.30 – 8.50
ul. K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č. 1655)
16.00 – 16.20
9.00 – 9.20
ul. Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)
16.30 – 16.50
9.30 – 9.50
ul. Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00 – 17.20
10.00 – 10.20
křižovatka ul. Operetní x Melodická
17.30 – 17.50
10.30 – 10.50
ul. K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a)
18.00 – 18.20
11.00 – 11.20
ul. Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30 – 18.50
11.30 – 11.50
ul. K Hájům (plocha proti č. 821/11)
19.00 – 19.20
12.00 – 12.20
ulice
čas přistavení (21. 3. – čt, 19. 9. – čt)čas přistavení (15. 6. – so)
ul. 5. Máje (proti domu č. 325)
15.00 – 15.20
8.00 – 8.20
křižovatka ul. K Fialce x Živcových
15.30 – 15.50
8.30 – 8.50
křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00 – 16.20
9.00 – 9.20
ul. Suchý vršek (parkoviště proti č. 2101)
16.30 – 16.50
9.30 – 9.50
ul. Petržílkova (parkoviště proti č. 2267)
17.00 – 17.20
10.00 – 10.20
ul. Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40 – 18.00
10.40 – 11.00
ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10 – 18.30
11.10 – 11.30
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny)
18.40 – 19.00
11.40 – 12.00
ulice
čas přistavení (9. 4. – út, 9. 7. – út)čas přistavení (26.10. – so)
křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky)
15.00 – 15.20
8.00 – 8.20
ul. Kuchařova (parc. č. 160/468)
15.30 – 15.50
8.30 – 8.50
ulice
čas přistavení (18. 4. – čt, 18. 7. – čt)čas přistavení (2. 11. – so)
nám. Na Lužinách
15.00 – 15.20
8.00 – 8.20
ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn)
15.30 – 15.50
8.30 – 8.50
ul. Sezemínská (parkoviště)
16.00 – 16.20
9.00 – 9.20
ul. Bellušova (parkoviště proti č. 1804)
16.30 – 16.50
9.30 – 9.50
ul. Kolovečská (parkoviště)
17.00 – 17.20
10.00 – 10.20
ul. Böhmova (parkoviště u kotelny)
17.30 – 17.50
10.30 – 10.50
ul. Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30
11.10 – 11.30
křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40 – 19.00
11.40 – 12.00

Michaela Líčková