Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobře investované finanční prostředky


Po více než dvou letech skončila 30. listopadu 2019 Výzva MŠMT č. 20 Praha – pól růstu, jejímž smyslem bylo podpořit rozvoj polytechnického vyučování v pražských školách a zmodernizovat odborné učebny. ZŠ Kuncova na realizaci obdržela 1 980 728 Kč. Nejdříve byla zrekonstruována učebna dílen, pak učebna zeměpisu a koncem listopadu ještě vystavěna dřevěná venkovní učebna v areálu školy vedle nové školní jídelny. Realizátorem celého projektu a hlavním dodavatelem byla firma Jiří Kliner – Wood Partner, která odvedla vynikající a velmi kvalitní truhlářskou i tesařskou práci.
O učebně dílen a zeměpisu jsme vás informovali prostřednictvím STOPu již dříve. Učebny bylo možné zhlédnout na dnu otevřených dveří. Poslední částí projektu je venkovní přírodní učebna zhotovená ze smrkového, borového a modřínového dřeva. Ta při vhodných klimatických podmínkách poskytne zázemí pro práci ekologického kroužku, družinová oddělení i výuku přírodovědy a přírodopisu. Stavba je vzdušná a její součástí je klasická dřevěná tabule. Za dveřmi je menší úložný prostor na uskladnění židlí popř. pomůcek pro práci na zahradě, o kterou se v souladu s národní cenou kvality za společenskou odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj budeme starat a využívat ji pro poznávání přírody.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova