Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Inspirativní stáže v cizině

V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy 49 mělo šest učitelek ze ZŠ Mohylová možnost navštívit školy na Maltě, ve Finsku a v Portugalsku, které využívají své zkušenosti z práce s žáky s odlišným mateřským jazykem. Stáže probíhaly formou pozorování či stínování učitelů, řízených diskuzí a konzultací s učiteli, setkání s dětmi a učiteli v hostitelské škole. Inspirace ze stáží pak paní učitelky sdílely se svými kolegy formou workshopu s prezentací a diskuzí.

Klára Stuchlá