Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálová sbírka už podvacáté


Vždy počátkem ledna můžete potkat zpívající tříkrálové oznamovatele zrození Spasitele. Rozdávají drobné dárky, popřejí šťastný nový rok a na futrech dveří nechají historické graffity s požehnáním příbytkům. A vy jim můžete věnovat pár drobných do zapečetěných pokladniček.


Tříkrálová sbírka se konala už podvacáté a je nejúspěšnější sbírkou v České republice. Koledníci Farní charity Stodůlky z kasiček letos vysypali rekordních 143 254 Kč. Navíc, jako jediní v Praze, vybrali také 10 401 Kč přes platební terminál. Všechno poputuje k dětem ze sociálně, ekonomicky a společensky znevýhodněného prostředí, nemocným a opuštěným seniorům, ale i těm, kteří o ně pečují. Děkujeme všem dárcům za pomoc, důvěru, ochotu přispět i povzbuzení.

Dan Novotný