Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Už patnáct let pleteme vánočku


„Jaké vánoční tradice doma dodržujete? Pečete domácí vánočku? Umíte ji sami uplést? To byly otázky, které odstartovaly již patnáctý ročník soutěže v pletení vánoček,“ říká ředitel ZŠ Mezi Školami, Petr Vodsloň.


Za přítomnosti starosty Davida Vodrážky a místostarostky Marcely Plesníkové a dalších pozvaných hostů se desátého prosince uskutečnila tradiční akce nazvaná Starostova vánočka. Ta byla zahájena úderem osmé hodiny v jídelně školy.
Cílem soutěže, jejíž první ročník proběhl v roce 2005, je vzbudit mezi žáky zájem o vlastní výrobu tradičního českého pečiva. Soutěž má každoročně mezi všemi velký ohlas.


Účastní se jí tříčlenná družstva, která jsou složena z žáků druhého stupně. Ti společně s pozvanými hosty během třiceti minut zapletou vánočky z devíti pramenů, z předem připraveného těsta. Vánočky jsou po dokynutí upečeny a ujímá se jich porota složená z mladších dětí. Kluci a holky hlasují formou vhození korálků do krabiček, umístěných vedle pečiva. Vánočky hostů jsou vystaveny mimo soutěž. Tři vítězné vánočky jsou vydraženy na Vánočních slavnostech, které se ve škole pravidelně konají a zahajují dobu adventu. A jaký je osud starostovy vánočky? Tu žáci z vítězného družstva osobně doručili na radnici panu starostovi.

Michala Králová