Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálové zpívání v Lukáši


V pondělí 13. ledna se uskutečnil v Lukáši tradiční Tříkrálový koncert. Dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami pod vedením sbormistryně Aleny Panochové zazpívaly pásmo vánočních písniček a koled. Třicetičlenný dětský sbor vytvořil svým zpěvem, v publikem zaplněné klubovně s padesáti posluchači, nádhernou a slavnostní atmosféru. Ta byla ještě umocněna při závěrečné koledě My tři králové jdeme k vám, kterou zpívalo spolu s dětmi i početné obecenstvo. Pozvání na koncert přijal starosta David Vodrážka a další zástupci naší městské části. Starosta popřál seniorům i dětem hodně zdraví a štěstí v roce 2020 a zároveň připomněl, že koncert je akcí, která končí minulou a současně zahajuje novou seniorskou sezonu volnočasových aktivit v Lukáši.
Sluší se ještě dodat, že Klub seniorů I a Středisko sociálních služeb Prahy 13 děkují sbormistryni Aleně Panochové a účinkujícím dětem za jejich upřímné a krásné vystoupení.

Jiří Mašek, ředitel SSSP13