Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Činnost jednotky SDH v číslech

Za právě skončený rok 2020 se celkový počet výjezdů naší jednotky zastavil na čísle osmdesát pět, což je o dvacet více než v roce 2019. V roce 2018 to byly sedmdesát tři výjezdy. Na všech těchto výjezdech se podílelo šestnáct členů jednotky, která má k dispozici výjezdovou techniku – vozidla MAN CAS – 20 a Tatra T815/7 – CAS 30, dále Ford Tranzit a evakuační autobus Isuzu.
Celkový počet zásahů lze rozdělit na zásahy u požárů, kterých bylo třicet osm, dále třicet sedm technických zásahů. Ty převážně souvisely s povětrnými podmínkami, jako přívalové deště nebo vichřice. Dále to byly zásahy u dopravních nehod a úniků ropných látek. Od začátku roku v rámci výcviku, jednotka odsloužila dvě stáže HZS hlavního města Praha na stanici 7 v Jinonicích. Poté zasáhla, již v minulém STOPu zmíněná, pandemie covid-19 a tím uvedla jednotky do pohotovostí na svých zbrojnicích k doplnění stavů HZS hl. m. Praha.

Těchto čtyřiadvacetihodinových pohotovostí odsloužila během pěti měsíců jednotka celkem devatenáct. To jsou jen obecná čísla. Dobu vynaloženou při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu nelze spočítat. To je nespočet odpracovaných hodin ve volném čase členů jednotky, které jdou na vrub času stráveného se svými rodinnými příslušníky.
Je nutné poděkovat všem manželkám, přítelkyním a dětem za trpělivost, kterou s nimi mají a za pochopení. Bez toho by nemohli tuto záslužnou činnost vykonávat.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky