Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DĚTSKÁ PŘÁNÍ UDĚLALA RADOST SENIORŮM.

Žáci 4.A a 5.A ZŠ Janského se letos rozhodli zpříjemnit vánoční svátky seniorům z Prahy 13. Během výuky vytvořili pod vedením svých třídních učitelek vánoční přání a dekorace na sváteční stůl pro klienty Domova pro seniory Zity Kabátové. Ve čtvrtek 17. prosince pak vedení Základní školy Janského dárky za patronace místostarostky Marcely Plesníkové slavnostně předalo. Naše škola žáky v charitativních projektech a aktivitách dlouhodobě podporuje a touto byla zahájena další spolupráce – tentokrát s domovem pro seniory. Ta se v budoucnu určitě nebude omezovat jen na vánoční svátky.

Jan Havlíček, ředitel školy