Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ ČEŠTINY.

Ve středu 9. prosince byl ve FZŠ Trávníčkova ukončen první jazykový kurz češtiny jako druhého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kterého se zúčastnilo osm chlapců a dívek. Výuka probíhala každý den čtyři vyučovací hodiny. Cílem kurzu bylo vytváření slovní zásoby, rozvíjení schopnosti porozumět sdělení a jednoduše na ně v běžných školních i životních situacích slovně reagovat. Žáci se učili také základní poznatky o České republice, hlavním městě a seznamovali se s Prahou 13. Všem přejeme mnoho úspěchů v zapojení do kolektivu ve svých kmenových třídách.

Helena Bumbálková a Lucie Capková