Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM.

Ve středu 6. ledna, v den svátku Tří králů, nastává čas, kdy v Rosničce odstrojíme vánoční stromečky a uklidíme vánoční výzdobu. Každoroční milou tradicí se stalo Tříkrálové zpívání. Šikovní předškoláci obchází ostatní třídy a za doprovodu kytary potěší mladší kamarády svým zpěvem. Atmosféru podtrhují jednoduché kostýmy dětí a společně vyrobené papírové koruny s iniciálami tří mudrců. Tímto způsobem jsme se v příjemně zpestřeném dopoledni rozloučili s Vánocemi a starým rokem a teď hurá do další práce – paní Zima jede!

Paní učitelky Hanka a Radka