Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové mycí centrum v Lukáši

Koronavirová pandemie s sebou přinesla a bohužel stále přináší nutnost přijímat řadu opatření, která mají za cíl maximálně snížit možnost šíření onemocnění covid-19. Této situaci přizpůsobilo svůj provozní režim i Středisko sociálních služeb Prahy 13. Stavebně provozními zásahy, mezi které patří i přesun pedikúry a výstavba nového mycího centra, se podařilo oddělit činnost registrovaných sociálních služeb – pečovatelské služby a denního stacionáře – od ostatních služeb určených pro širokou seniorskou veřejnost.
„Jsem přesvědčen, že vedle důsledného dodržování všeobecně známého pravidla 3R, tedy Ruce, Roušky, Rozestupy, mohou tato provozně technická opatření představovat úspěšnou prevenci proti dalšímu šíření onemocnění covid-19 a mohou být tak i cestou pro udržitelné fungování sociálních služeb pro seniory v Praze 13,“ míní ředitel střediska Jiří Mašek.

Rada MČ výstavbu nového mycího centra podpořila a zároveň středisku schválila použití finančních prostředků ze svého investičního fondu. Akce byla kompletně realizována v průběhu dvou a půl měsíce. Za to patří velký dík zejména pracovníkům našeho odboru majetkového, bytového a investičního, kteří středisku pomohli – od zadávání projektu až po vydání souhlasu s provedením stavebních úprav kompetentním orgánem státní správy. Výsledná cena (včetně DPH) stavebních úprav činila 210 tis. Kč a mycí technologie (mycího centra) 280 tis. Kč. Starosta David Vodrážka, který navštívil středisko ve čtvrtek 14. ledna, aby se seznámil se stavebními a provozními úpravami a s mycím centrem za plného provozu, mimo jiné řekl: „Jsem rád, že byl udělán další krůček, nabízející šanci zachovat pro naše seniory ty nejkvalitnější pečovatelské služby. Je to pro mne o to cennější, že na tom všem spolupracovala řada lidí, kteří si byli vědomi, že času není nazbyt a že vše je třeba s ohledem na poměrně nepříznivou epidemiologickou situaci dokončit co nejdříve. Velmi si vážím operativní spolupráce našich úředníků se střediskem, která dokladuje, že společná práce spojená s praktickými zkušenostmi, odborností a zájmem pomoci dobré věci, opět slaví úspěch.“

Eva Černá