Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PO TŘECH KRÁLÍCH SE DĚTI KONEČNĚ DOČKALY.

Čeho? První sněhové nadílky, která je ve městě v posledních letech spíše vzácností. A tak neskrývaly velké nadšení z prodlouženého pobytu venku. Hned první den se ty, které teď chodí do školní družiny ZŠ s RVJ Bronzová na sněhu pěkně vydováděly. Stavěly velké i menší sněhuláky, sněhové zámky a hrady, pokoušely se i o sněhovou královnu, kreslily do sněhu, tvořily andělíčka, zkoumaly stopy, zjišťovaly vlastnosti sněhu a proběhla i koulovačka. Nechybělo ani posilování, protože některé sněhové koule byly skutečně velké. Jsou to šikulové. Věříme, že si dostatek zimních radovánek začaly užívat i děti, které nemohou naše aktivity společně sdílet. Všechny moc zdravíme :-).

Vaše vychovatelky ŠD