Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POMOC PROJEKTU MŮJ NOVÝ ŽIVOT.

Letošní rok zasáhl do života ZŠ Janského i v přípravě tradičního Vánočního jarmarku, jehož výtěžek škola vždy věnuje na konto projektu Můj nový život ve FN Motol. Nicméně žáci, učitelé a rodiče nechtěli nechat tuto tradici usnout, a tak proběhla alespoň on-line sbírka pro onkologicky nemocné děti. I přesto, že jsme se nemohli společně setkat na vánočním tržišti na půdě školy a podpořit dobrou věc, povedlo se vybrat 21 700 Kč. Všem, kdo pomohli, děkujeme a těšíme se opět za rok. Věříme, že už bez všech omezení.

Jan Havlíček, ředitel