Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

S ohledem na vydaná usnesení vlády budou strážníci i v letošním roce provádět zvýšenou kontrolní a hlídkovou činnost na veřejně přístupných místech, kde často dochází ke konzumaci alkoholických nápojů. Zejména se jedná o Šostakovičovo náměstí, Sluneční náměstí, okolí stanic metra Luka, Lužiny a vybraných provozoven potravin. Opatření bude zaměřeno zejména na dodržování vládních opatření a veřejného pořádku.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP