Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z DENÍKU POLICIE ČR

  • V prosinci jsme tradičně zaznamenali nárůst počtu trestné činnosti týkající se vloupání do sklepních kójí. Samozřejmě to souvisí s tím, že ve sklepních kójích jsou skladovány dárky k Vánocům, což je pro zloděje velké lákadlo, neboť se často jedná o dary velmi hodnotné. V několika případech se nám podařilo zajistit kamerový záznam, který pachatele zachytil ne přímo při činu, ale jak věci odnáší z domu. Po pachatelích pátráme.
  • Chtěl bych také apelovat na čtenáře STOPu, především na rodiče, aby se zajímali o své děti. Dnes není výjimkou, že i velmi malé děti mají sociální sítě jako Instagram, Facebook apod. Děti jsou jedni z nejzranitelnějších členů společnosti. Zejména když jsou malé, tak jsou velmi důvěřivé. Zaznamenali jsme případ, kdy takové dítě bylo kontaktováno cizí osobou vydávající se za podobně starého chlapce – nejprve si spolu nezávazně povídali, avšak následně došlo k tomu, že tato osoba chtěla po dítěti ukázat věci, ze kterých dítě nemůže mít ani rozum. V tomto případě to dítě naštěstí odmítlo. Pokud by to však učinilo, tak by došlo k tomu, že by jej pachatel či pachatelka začala vydírat a požadoval/a by zasílání dalších videí. Internet je velmi anonymní prostředí a pachatele dá velkou práci vypátrat. Je třeba s dětmi mluvit o tom, aby nespoléhali na to, že jsou doma v relativním bezpečí, ale upozornit je, že by se měli chovat tak jako venku, tedy s nikým cizím se nebavit, neposílat nikomu svoje fotky apod. Já sám doufám, že mě nic takového s mými dětmi nepotká.
  • Pandemie covid-19 se projevila také v častějších případech hádek a různých rozmíšek manželů. Může to být tím, že jsou v dnešní době častěji spolu a k různým třenicím tak zákonitě dochází. Je třeba vše řešit s chladnou hlavou, odejít z místnosti apod. Takové hádky samozřejmě zase nejvíce poznamenávají děti, které ne vždy vůbec chápou, o co jde. S manželkou/manželem se zásadně nehádám tam, kde je spousta potenciálních zbraní, jako je třeba kuchyň. To je samozřejmě trochu s nadsázkou. Vážení čtenáři, do nového roku bych nám všem chtěl popřát, aby tento rok měl jiný průběh než rok minulý, tedy lepší a aby i lépe skončil, než ten minulý. Mějte se, co nejlépe to v dnešní době jde.


Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna