Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na čtvrtek 8. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 9. dubna od 13.00 do 17.00 hodin.
Přihlášky do základních škol lze získat na webových stránkách jednotlivých škol, na https://skolyprahy13.cz/zapis-do-zakladnich-skol-2021-22/, případně v listinné podobě na odboru školství nebo v kancelářích příslušných základních škol.

Mgr. Jan Šafir, vedoucí odboru školství