Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání byl pro školní rok 2021/2022 stanoven na úterý 4. května od 13 do 17 hodin. Školským obvodem pro všechny mateřské školy MČ Praha 13 je celé území městské části. Z toho vyplývá, že všechny mateřské školy MČ Praha 13 jsou spádové. Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání mají zákonní zástupci, jejichž dítě do začátku školního roku dovrší 5 let (více na str. 4).
Podrobnější informace včetně možnosti předem si vyplnit potřebné dokumenty je možné získat na internetových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo na https://skolyprahy13.cz/materske-skoly-zapis-2021-22/.

-red-