Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na únor

Křížovka pro děti: Nositel jména, které hledáme, slaví svůj svátek 14. února a užívá ho v České republice asi jen 93 lidí. Je odvozené od latinského valens – je to ...TAJENKA.


Správná odpověď z ledna:

Křížovka – BOHYNĚ LOVU A LESA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

v hodnotě 510 Kč – Linda Pavelková, Lužiny

v hodnotě 340 Kč – Dominik Gregora, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Cilka a Pepík Tutrovi, Velká Ohrada

Kryštof A. Štěrba, Lužiny

Sofia Martinez, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Světlana Špačková, Praha 5

Kateřina Levá, Praha 5

Ivana Míčková, Lužiny

Soutěžní otázky na únor:

1) V KD Mlejn proběhne masopust, víte kdy?

2) Pro koho je určena bezplatná služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu z domácností?

3) Kde najdete nový originální mural Petra Placáka?

Správné odpovědi na lednové otázky:

1) Sbírka potravin proběhla 20. listopadu 2021.

2) Soutěž v pletení vánočky probíhá již od roku 2005.

3) Nové polytechnické hnízdo se otevřelo v DDM Stodůlky.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:

Kristýna Škrábalová, Háje; Martin Hub, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová