Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Únorová křížovka

V nadcházejících číslech vás zavedeme do různých koutů Prahy 13. Tentokrát se podíváme ...TAJENKA. Kostel sv. Jana a Pavla je postaven v románském slohu a vedou k němu cesty ze dvou stran. Jedna po silnici ze Stodůlek nebo z Třebonic a druhá, klidnější, od Zličína přes Chaby. Vesnice tu stála už od středověku. V sedmnáctém století se připojila k nedalekým Chrášťanům a nejspíš po třicetileté válce úplně zanikla. Kostel je poslední připomínkou zaniklé vesnice.


Lednová tajenka:

GORILÍ TÁTA V AFRICE

Výherci:

Kamila Langrová, Praha 5; Vladimír Suchomel, Stodůlky; Hana Procházková, Praha 8

Tajenku křížovky zašlete do 20. února na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová