Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro chovatele psů

Z důvodu novely několika právních norem se od 1. ledna 2022 mění postupy spojené s chovem psů v hl. m. Praze. Nově při přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů již nebudou vydávány psí známky – došlo ke zrušení této evidence. Již vydané si mohou chovatelé psů ponechat, známky se na radnici nevrací.
Současně dochází ke zrušení evidence čipovaných psů, kterou vedl Magistrát hl. m. Prahy. Psi se budou muset povinně čipovat i nadále, ale zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, zavádí pro chovatele psů povinnost čip nahlásit do Centrální evidence čipovaných psů, kterou povede Komora veteri - nárních lékařů. S tím souvisí i motivační sleva z poplatku za psa, která byla poskytována za očipování psa a jeho nahlášení do evidence hl. m. Prahy. Tato sleva se od 1. ledna 2022 ruší.
Informace k poplatku ze psů naleznete na webu www.praha13.cz ( Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek ze psů). Správcem poplatku je ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, 4. patro, kancelář č. 529, tel. 235 011 411, cizam@praha13.cz.

Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků