Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Připravují se nové parkovací domy

Problematice parkování na území Prahy 13 se radnice věnuje neustále. Vzhledem ke skutečnosti, že většina obyvatel žije na sídlištích, která nebyla projektována na současný počet automobilů, musí se hledat taková řešení, jež zohledňují nedostatek pozemků kolem sídlištních bloků. Dalším faktem zůstává, že mnoho mimopražských obyvatel dojíždí do Prahy za prací a své automobily parkují v blízkosti stanic metra a tím celá situace eskaluje. Řešením je navrhované velkokapacitní parkoviště na Zličíně, které plánuje hlavní město Praha a dlouhodobě podporuje radnice Prahy 13. Lokálním řešením jsou parkovací domy, v současné době se připravují hned dva.

Parkovací dům P+R v Petržílkově ulici

Stavba nového parkovacího domu P+R Nové Butovice v Praze 13 v Petržílkově ulici začala na konci minulého roku. Po jeho dokončení, které je plánováno na jaro roku 2023, zde vznikne celkem 379 parkovacích stání. Parkovací dům bude sloužit jako záchytné parkoviště P+R s možností přestupu na metro B ve stanici Nové Butovice a také zde vzniknou místa vyhrazená pro rezidenty městské části. „Nový parkovací dům v Petržílkově ulici přinese parkovací místa rezidentům a to je stěžejní přínos. Věřím, že také pomůže řešit složitou situaci s parkováním u metra Nové Butovice, kam míří mnoho dojíždějících z okolí. Je ale nutné celou problematiku řešit komplexně, posílit parkovací kapacity i dalších částí Prahy 13 a také nejbližšího okolí,“ říká starosta David Vodrážka. Ukončení stavby, kolaudace, uvedení do provozu a předání do správy Technické správy komunikací, a.s., je plánováno do poloviny roku 2023.

Další parkovací dům radnice plánuje postavit na Lukách

S ohledem na neutěšenou situaci spojenou s enormním nárůstem počtu automobilů se vedení městské části rozhodlo v místě stávajícího parkoviště na Lukách – mezi ulicemi Mukařovského a Bellušova – postavit další parkovací dům. V současnosti je zde plocha pro 116 vozidel, chystaný parkovací dům číslo téměř ztrojnásobí a to na projektovaných 312 míst. Od prvopočátku byl celý projekt i budoucí provozní model důkladně konzultován s veřejností prostřednictvím zástupců společenství vlastníků přilehlých technologických celků. Jejich náměty a připomínky tak mohly být hned na počátku zohledněny a zakomponovány přímo do projektu.
Vlastní parkovací dům pro osobní automobily je navržen jako obdélníková dvoupodlažní budova o rozměrech 81,5 x 35,5 m s výškou 8,02 m se dvěma otevřenými vertikálními schodišti. Obvodový plášť jihozápadní fasády situované do ulice Bellušova je navržen jako transparentní, tvořený skleněnými lamelami tak, aby podporoval odlehčený městský charakter objektu a pohlcoval případný hluk z parkovacího domu. Obvodový plášť severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní fasády objektu je navržen jako samoúdržbová vertikální zahrada. Součástí parkovacího domu bude i dobíjecí stanice pro elektromobily umístěná u objektu. Od nejbližšího bytového domu je parkovací dům vzdálený cca 30 metrů, jeho provozní režim umožní zaparkovat jak řidičům z přilehlých domů, tak i širší veřejnosti.

Aktuálně byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá inženýrská činnost, spočívající v zajištění potřebných stanovisek a vyjádření pro podání stavebního povolení. Předpokládané náklady na realizaci stavby vycházejí z propočtu investičních nákladů dle projektu (v cenové hladině ke konci roku 2021) činí cca 100 mil. Kč. Část těchto prostředků se vedení městské části snaží získat z externích zdrojů – dotací. Proto radnice požádala prostřednictvím pana starosty magistrát o finanční výpomoc s výstavbou, kterou magistrát odmítl. Parkování trápí obyvatele hlavního města rozhodně více, než potřeba cyklopruhů uprostřed hlavních komunikací. Reálný termín vydání územního rozhodnutí se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2022, poté bude následovat stavební řízení a vydání stavebního povolení ve 3. čtvrtletí. Následně proběhne dle zákona o veřejných zakázkách výběr dodavatele stavby v příslušných lhůtách, pak může být uzavřena smlouva o dílo a zahájena samotná stavba. Pokud celý proces proběhne bez zdržení, stavět by se mohlo začít na jaře roku 2023 a koncem téhož roku by měla být realizace stavby dokončena. Po kolaudaci bude stavba předána provozovateli. V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci dvou nejbližších SVJ v ulici Bellušova s cílem, aby samotný provoz zajišťovala právě společenství vlastníků. Tedy ti, kteří zde bydlí a parkování je primárně určeno pro jejich potřeby. Na základě diskuzí, které probíhaly již od května 2020, byly vyřešeny mnohé detaily již v projektové fázi. Přízemí objektu zajistí bezplatné parkování pro místní obyvatele, stejně jako je to teď. První a druhé patro bude zpoplatněno, konkrétní ceny budou známy až po dokončení stavby a stanovení smluvních podmínek provozního modelu. Vedení radnice tuto stavbu plánuje v každém případě předat do správy místním SVJ. Především proto, že lokální situaci znají nejlépe a jistě budou korektně zajišťovat správu celého parkovacího domu.

Lucie Steinerová