Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam s bioodpadem?

Mnozí z vás již zaznamenali, že v Praze začala fungovat bezplatná služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu sebraného z domácností. Je určena pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti hlášenou nádobu na směsný komunální odpad. Pokud má plátce poplatku dodanou k objektu hnědou nádobu na bioodpad již v přechozích letech, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek. Vlastník objektu (plátce poplatku) může požádat o novou nádobu na https://bioodpad.praha.eu/. Zde získá také podrobnější informace o službě. Bezplatnost není však bezmezná. V případě, že bude nádoba naplněna např. znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba odebrána. Zejména v bytových domech je tedy důležité vlastníky a nájemce poučit o tom, co do nádob patří a co nikoli. Bližší informace jsou mj. součástí Provozních pravidel, která jsou zveřejněna v prvním kroku při podání žádosti. Z domácností lze do nádoby dávat zbytky ovoce, zeleniny, rostlin, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zeminu z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpku, piliny, kůru, seno, slámu. Určitě do nádoby nepatří žádné typy sáčků či jiných obalů, živočišné zbytky, znečištěné podestýlky od domácích zvířat, kameny, papír ani takzvaně biologicky rozložitelný plast. O nádoby je v současné době veliký zájem. Žadatelé mají představu, že čím dříve žádost podají, tím dříve se na ně „dostane“. Není třeba se obávat, ale je nutné pochopit, že vyřizování žádostí probíhá postupně. Bezplatnost je v tuto chvíli z důvodu legislativního rámce trvalá, nádob je dostatečné množství. Žadatel může také požádat o nádobu na sezonní svoz bioodpadu od 1. dubna letošního roku (zdroj MHMP).

Dana Céová