Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc seniorům s chytrým telefonem nebo tabletem


Spolek Moudrá sovička pomáhá starším lidem používat správně a bezpečně nové technologie a služby. Služby spolku vycházejí od potřeb a přání konkrétních seniorů, s nimiž se setkáváme – ať už při individuální pomoci, na seminářích, kurzech, nebo nově při výjezdech mobilního centra. Získané zkušenosti, časté diskuze se seniory, vývoj nových technologií a služeb, a nakonec i další události nás utvrdily v tom, že je třeba změnit přístup ke stárnutí a stáří. Generacím seniorů máme efektivně pomáhat a přispívat v různých oblastech k tomu, aby se jim žilo lépe a aby nebyli vyčleňováni ze společenského dění a to např. v oblasti používání nových technologií a služeb.


Náš spolek nabízí seniorům širokou škálu programů, které jsou šité na míru jejich potřebám. Zaměřujeme se na vzdělávání v oblasti práce s chytrým telefonem, tabletem, počítačem a notebookem, tlačítkovým telefonem, chytrou televizí a s nimi spojenými službami. Podle potřeb zájemců řešíme vzdělávání buď formou kurzu, semináře, individuální pomoci. Pomoc může být prezenční nebo distanční, v knihovně, klubu nebo u seniora doma. Vždy také preferujeme, aby se zájemce vzdělával na svém zařízení, kde si přímo vyzkouší nebo nastaví to, co potřebuje.

Zatímco v roce 2015 jsme u klientů hodně řešili zapnutí a vypnutí počítače, levé a pravé tlačítko myši, jak se dostat na internet a jak pracovat s průzkumníkem souborů, tak letos už učíme seniory sdílet fotky, používat whatsapp, posílat fotky e-mailem, bezpečně se pohybovat na internetu, internetové bankovnictví... Jsme velmi rádi a hrdí, jaký kus práce senioři za těch pár let udělali, jakou mají vůli a odhodlání učit se novým věcem. To nás motivuje a utvrzuje v tom, že práce, kterou společně děláme, má smysl.


Největší zájem je o prezenční semináře, kurzy pro více lidí a individuální pomoc. Všechny tyto služby již několik let nabízíme ve spolupráci s městskou části a Střediskem sociálních služeb Prahy 13 místním seniorům. Zmíněné semináře jsou zaměřeny na téma Jak pracovat s chytrým telefonem a tabletem a jsou určeny jak pro začátečníky, tak mírně pokročilé uživatele zařízení.


Naším úkolem pro nejbližší roky je věnovat starším lidem ještě více péče prostřednictvím asistentů, kteří jim budou lidsky a trpělivě pomáhat v tom, jak správně a bezpečně využívat jejich zařízení. Chceme se také zaměřit na to, aby se zlepšil pohled mladších lidí na generaci dříve narozených.


Nyní v Sovičce pracuje deset lidí, převážně z oboru informačních technologií. Pracují jako lektoři, digitální asistenti, administrátoři nebo koordinátoři. Sovička spolupracuje i se studenty. Od roku 2015 pomohli naši pracovníci a více než 8 000 seniorů. Seniory oslovujeme například prostřednictvím vedoucích seniorských klubů, knihoven a dalších institucí. Zájemci o naše služby se mohou přihlásit na našich webový stránkách, e-mailem na seminar@moudrasovicka.cz nebo na bezplatné lince 800 220 044.


Za rok 2021 máme za sebou více než dvě stě padesát výjezdů a navštívili jsme přes osmdesát měst a obcí a s novými technologiemi a službami jsme pomohli dvěma tisícům seniorů. Většinu účastníků naší výuky tvoří ženy – 80,7 %. Nejstarším účastníkem je šestadevadesátiletá „studentka“ z královéhradeckého kraje. Průměrný věk studentů je 73 let. Mezi jejich nejoblíbenější aplikace patří například Google Lens, Záchranka, Mapy.cz nebo Whatsapp.

Tomáš Hubálek, předseda spolku