Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příběhy našich sousedů již potřetí

Tým ZŠ Janského na procházce s pamětnicí paní Miluší Šejvlovou

Žáky a pedagogy z Prahy 13 neodradily okolnosti minulého ročníku projektu Příběhy našich sousedů, který musel probíhat z velké části on-line a rozhodli se opět zaznamenat životní příběhy vybraných pamětníků. Čtyři žákovské týmy 8. a 9. ročníků si během podzimu a zimy vyzkoušely, jaké je to být dokumentaristy. Naučily se, jak správně vést rozhovor, jak si připravit scénář, jak natočit pamětníka na kameru či jak pracovat s diktafonem. Nyní již pilně pracují na tom, aby příběhy svých pamětníků přetvořily do nejrůznějších mediálních výstupů. Ze zaznamenaných pamětnických příběhů tak vzniknou videoreportáže, audioreportáže a dokonce i animovaný film. Tyto výstupy děti představí svým rodičům, spolužákům, učitelům a široké veřejnosti na slavnostní závěrečné prezentaci, na kterou jste i vy, čtenáři, srdečně zváni. Pokud nám to tentokrát pandemická situace dovolí, sejdeme se v pátek 18. března v 16 hodin v divadelním sále FZŠ prof. Otokara Chlupa.

Lucie Dandová, místní koordinátorka projektu