Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzpomínka

Před 15 lety nás opustila naše milá tetička, paní Hilda Čiháková – Hojerová, nositelka Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. V celém svém životě uznávala jako životní jistotu svobodu a demokracii. Během 2. světové války se zúčastnila ilegálního hnutí, za což obdržela vyznamenání za statečnost.
V roce 1948 (14. srpna) byla zatčena a odsouzena jako třídní nepřítel za rozvracení republiky a spolupráci se západními mocnostmi. Z komunistického kriminálu se vrátila po devíti letech. Ani potom ale neměla jednoduchý život – časté výslechy na STB, zdravotní a existenční potíže... S velkou radostí uvítala listopad 1989 s novou nadějí do dalšího života. Pomáhala se zřízením Organizace osvobozených politických vězňů.
Na vraždy a utrpení nevinných spoluobčanů za komunistické diktatury vzpomínejme, abychom nezapomněli.
Milá teti Hilí, děkujeme Ti za tvou statečnost, děkujeme Ti, že jsi byla.

neteř a rodina Vlachova