Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Učíme se pro svou budoucnost

Naše ZŠ Klausova se účastní projektu Erasmus+, který je zajišťován z fondů EU. Jde o strategické partnerství evropských škol, které společně pracují na projektu s konkrétním cílem a předem stanovenou náplní. Projekt, jehož jsme součástí a kterého se účastní ještě školy z Litvy, Španělska a Rumunska, nese název Learning for my future – Učíme se pro svou budoucnost.
V rámci projektu plní přihlášení žáci různé úkoly ve svojí škole a třikrát za dobu jeho trvání vyjede malá skupinka na setkání žáků všech partnerských zemí. Zde spolupracují na úkolu určeném pro mezinárodní setkání.
V prosinci se setkání uskutečnilo v rumunském Halmeu, kde jsme plnili úkol planning and making documentaries. Všichni studenti se společně vydali na cestu po Transylvánii, kde získávali informace a obrazovou dokumentaci k významným kulturním památkám, aby pak vypracovali dokument, který shrnul všechno jejich poznávání za uplynulé dva dny.
Seznámili jsme se s odlišnou kulturou, poznali novou krajinu i stavební styly... V neposlední řadě jsme díky ubytování v místních rodinách poznali každodenní život v Rumunsku i fungování místní školy. Už se těšíme do Litvy.

Anna Šúry