Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stát a právo netradičně očima sedmáků

Předvánoční čas jsme si s žáky sedmých ročníků ZŠ s RVJ Bronzová zpestřili projektem zaměřeným na stát a právo. Protože toto téma samo o sobě zní nezajímavě, rozhodla jsem se ho pro ně trochu okořenit. Děti vytvářely svou vizi států. Každá skupina přišla s novou várkou státních symbolů v podobě vlajky, hymny, mapy a znaku. Úkolem byl i projev hlavy státu a představení Ústavy dané země. Když jsem ale zjistila, jaké úsilí do své práce všichni vložili, nemohla jsem se o jejich díla nepodělit. Postupně se prosté zadání rozrostlo o kreativní a jedinečné nápady. Šlo například o kompozici vlastní hudby k hymně a její následné prezentování, šití vlastních kostýmů a doplňků, vyrábění pečetí, speciálních listin, erbů a znaků na dřevěném či sádrovém podkladu, práce s 3D tiskárnou, vyšívání detailů na vlajky z plátna... Jelikož třídy zcela předčily má očekávání, nesměl kromě tradičního ohodnocení chybět ani diplom za nejlepší projekt.

Nela Stuchliková