Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ADVENTNÍ ČAS SDÍLENÍ.

Po tři adventní pondělí se do nedalekého Domova třetího věku Zity Kabátové vydávali vybraní žáci ze ZŠ Mládí, aby zpříjemnili seniorům dopoledne čtením, koledami a hudebním vystoupením. Děti se připravovaly na svá vystoupení velmi poctivě, dokonce i doma za pomoci rodičů vytvořily krásné kostýmy. Mezigenerační setkávání je pro všechny zúčastněné zážitkem a obohacením, a tak jsme se dohodli na pokračování návštěv seniorů.

Alexandra Malá a Iveta Pichlová