Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Adventní koncert na radnici

V prostorách radnice Prahy 13 se uskutečnilo tradiční vystoupení dětí ze Základní umělecké školy ve Stodůlkách. To se konalo po třech letech, kdy jeho realizaci překazila protikoronavirová opatření. „Vždy v adventní vánoční čas se snažíme využít reprezentativní prostor na radnici a základní umělecká škola, která má obrovskou tradici právě v Praze 13, si tradičně připraví pásmo, zároveň je to jejich představení celoroční práce pro rodiče a nejbližší příbuzné. Takže patří to k adventnímu času a symbolicky takto zakončujeme kalendářní rok,“ vysvětluje starosta David Vodrážka.
„Během večera se představily všechny čtyři obory, protože tradičně na všech pražských základních uměleckých školách, kterých není málo v Praze, se vzdělávají děti ve čtyřech uměleckých oborech - hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční obor, takže vždycky se snažíme na vánočním koncertě předvést všechny čtyři obory, aby byla vidět ta škála možností, rozmanitosti, co všechno pražské děti můžou studovat na základních uměleckých školách,“ dodala Bojana Kljunič, ředitelka ZUŠ Stodůlky.
Mezi radnicí třináctky a základní uměleckou školou probíhá dlouhá léta spolupráce, kterou si obě strany jen vychvalují. Máme výbornou spolupráci, protože základní umělecká škola tady byla odnepaměti a zároveň se snažíme, aby tím, že se rozšiřuje, mohly děti chodit na výuku i do našich základních škol, takže pomáháme s pronájmem prostoru pro základní uměleckou školu. Do budoucna máme připravený projekt, který by měl dosáhnout toho, že na Slunečním náměstí bude postavena kompletní nová základní umělecká škola s dostatečnou kapacitou a moderním vybavením.
Koncert slavnostně zahájila ředitelka školy spolu se starostou, který během svého proslovu všem přítomným popřál vše nejlepší do nového roku.

Lucie Steinerová