Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červená stužka 2022

Již podvaadvacáté se letos v České republice konala informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se váže k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovaným a AIDS nemocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru. V Praze 13 Červenou stužku již popatnácté zajišťovali žáci 9. tříd Základní školy Kuncova. V pátek 2. prosince se do ulic naší městské části, ale i do centra Prahy, vydalo rekordních 69 vybraných žáků ze tří tříd, kteří prodali 600 červených stužek a rozdali 900 informativních letáčků. Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené stužky v Praze, jsme zaslali velmi solidních 12 389 Kč, což je relativně vysoká částka vzhledem ke společenské situaci a výrazně skromnější mediální pozornosti, jaké se této sbírce letos dostalo. Za vzornou přípravu akce a její organizaci vyslovuji poděkování paní Kataríně Počepické, která je školním metodikem prevence a žákům a žákyním za tradičně příkladný, aktivní a zodpovědný přístup k Červené stužce.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova