Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chytré úspory

Ceny energií neustále rostou a zatěžují nejen rodinné rozpočty, provozní výdaje na veřejné budovy a zařízení rostou samozřejmě také. Radnice Prahy 13 se již několik let soustředí na aplikaci takových technologií, které dlouhodobě snižují spotřebu elektřiny, tepla i vody. Dlouhodobá strategie se netýká jen budovy radnice samotné, úřad městské části je zřizovatelem deseti základních škol, dvaadvaceti mateřských škol, také Domu dětí a mládeže Stodůlky, Střediska sociálních služeb, Kulturního domu Mlejn, Spolkového domu. Provozuje také zimní stadion a rekreační středisko Kozel a v neposlední řadě tři budovy, kde sídlí polikliniky. Všechny tyto objekty slouží obyvatelům Prahy 13 a dlouhodobý kvalitní servis poskytují již pro téměř sedmdesát tisíc obyvatel.

Centrální nákup energií

Úřad městské části Praha 13 již třetím rokem nakupuje elektrickou energii na burze. Mezi nejčastější účastníky burzy elektřiny patří zejména velcí odběratelé – kromě dodavatelů elektřiny do domácností jsou to například obce, města, kraje, ministerstva, dopravní podniky, vysoké školy, nemocnice, průmyslové a zemědělské společnosti, teplárny, vodárny apod.
Ještě před energetickou krizí radnice Prahy 13 touto cestou zajistila spolehlivé a ekonomicky výhodné dodávky elektřiny pro všechny budovy a organizace, které spravuje. Výhodou je samozřejmě garantovaná cena. Úředník, který je touto činností pověřen monitoruje spolu s kolegy aktuální ceny na burze a v době, kdy končí předchozí smlouva, se snaží zajistit tu nejnižší pro městskou část. Všechny budovy mají tak zajištěnou nejnižší možnou cenu a spolehlivé dodávky elektřiny, bez ohledu na pohyby cen tarifů klasických dodavatelů.

Moderní radnice s chytrými technologiemi

Budova radnice letos symbolicky slaví 20 let od svého otevření a již tehdy byly vedením důrazně prosazovány požadavky na kvalitní a efektivní technologie. V průběhu let jsou samozřejmě nutné průběžné inovace, které přinášejí svá pozitiva. Spotřeba elektrické energie díky jednotlivým krokům klesá již od roku 2016 a právě teď se tato prozíravá strategie jasně vyplácí. Spotřeba elektrické energie výrazně klesá po výměně svítidel, již třetím rokem radnice systematicky vyměňuje klasická svítidla za LED technologie, a to ve všech svých budovách. Osvětlení na chodbách, schodištích, celého přízemí radnice, a to i v garážích a technických místnostech, je již vybaveno úspornými LED svítidly. Systematicky se hlídá, která místa je nutno osvětlovat i během dne a každá hodina, kdy se zbytečně nesvítí, přináší úspory. LED tělesa byly instalovány také v obřadní místnosti, kde se konají zastupitelstva, vítání občánků, svatby, koncerty a další veřejné akce. Významným krokem a nemalou investicí byla také výměna jističů, jejich kapacita totiž přímo úměrně ovlivňuje příkon elektrické energie. Pečlivě střeženo je také teplo. Celý objekt radnice je z pohledu rozvodu tepla strategicky rozdělen do tří zón a s ohledem na sluneční záření se také systematicky řídí rozvod tepla. Kanceláře s okny na jih jsou přirozeně „teplejší“, než pracoviště s okny na sever a rozvody radiátorů jsou tomu uzpůsobeny. Výměník klimatizací v letním období pomáhá s ohřevem teplé vody a v oknech na jižní stranu jsou instalovány tepelné folie. Větrání a klimatizace na chodbách je programovatelné, takže bylo možné systém nastavit hospodárněji a snížit spotřebu o téměř čtvrtinu nákladů, bez vlivu na kvalitu pracovního prostředí. Letos byla s ohledem na vzrůstající ceny snížena teplota v celé budově, což zajistí potřebné snížení nákladů, ale zároveň neovlivní adekvátní prostředí pro poskytování služeb klientům úřadu.
Úsporně se zachází také s vodou. Teplota ohřevu vody byla snížena o tři stupně, což zajistí kvalitní hygienické podmínky, ale zároveň sníží energetické náklady na ohřev samotný. Na všech vodovodních kohoutcích jsou instalovány perlátory, ty snižují spotřebu vody o více než polovinu.

Školy a školky

Základní i mateřské školy v Praze 13 sídlí ve více než 35 budovách, které spravuje úřad městské části. Každoročně do jejich modernizace radnice investuje nemalé finance. Převážná většina z nich byla postavena před rokem 1990, bylo za potřebí budovy zateplit, vyměnit rozvody, instalovat nová okna a mnoho dalších finančně náročných investic. Jen od roku 2021 došlo k výměně starých zářivek za moderní a úsporné LED osvětlení v deseti mateřských a čtyřech základních školách. Většinou se úspora u jednoho osvětlovacího tělesa pohybuje kolem 50 %. Navíc nové osvětlení lépe odpovídá přísným normám na jeho kvalitu a optickou pohodu v prostorách určených pro děti.
Již v dřívější době byly všechny budovy škol zatepleny a zároveň byl upraven systém vytápění včetně možností přesné regulace teploty. Pokles nákladů byl velmi výrazný. Jednalo se o úsporu kolem 60 %. I v současnosti dbáme na ještě větší využívání možností dálkové elektronické regulace topných soustav v našich školách, a to až do úrovně jednotlivých místností, které jsou vytápěny v návaznosti na rozvrh výuky. Například jen v roce 2022 došlo k výměně starých oken za nová plastová ve čtyřech mateřských školách a v tuto chvíli se pracuje na další.

Solární panely

Fotovoltaika se v posledních letech stává stabilním zdrojem elektrické energie v celé společnosti. Nabízí energetickou soběstačnost a také rychlou návratnost prvotních investic. Městská část proto průběžně analyzuje možnosti, na kterých budovách by solární panely mohly být efektivně využity. Odborníci posoudili možnosti, zda jsou například střechy radnice a poliklinik vhodné pro umístění solárních panelů. Tyto budovy bohužel nevyhovují nutným parametrům a pro umístění fotovoltaických panelů nejsou vhodné z mnoha technických důvodů. V současné době se posuzují možnosti školských zařízení a záležet bude samozřejmě i na objemu finančních prostředků, které budou k dispozici na případnou realizaci.

Každý zaměstnanec může pomoci

Jednotlivé úsporné kroky v rámci provozu budov, které městská část spravuje, by nebyly efektivní bez podpory zaměstnanců. Ohleduplné zacházení s energiemi, vodou a regulace topení může ovlivnit každý ve své kanceláři. Důsledné zhasínání ve společných prostorách i ohleduplné zacházení s vodou i s jednotlivými spotřebiči je již standardním přístupem všech zaměstnanců radnice Prahy 13 a patří jim za to velké poděkování. Malými změnami přispívá totiž každý k úspoře financí, které se následně mohou investovat jinam.

Lucie Steinerová