Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Činnost Sboru a jednotky SDH v číslech

V uplynulém roce se celkový počet výjezdů naší jednotky zastavil na čísle osmdesát pět. Na všech těchto výjezdech se podílelo šestnáct řádně vyškolených členů jednotky. Celkový počet zásahů lze rozdělit na zásahy u požárů, dále technické zásahy, které převážně souvisely s povětrnostními podmínkami. Členové jednotky prováděli zásahy také u dopravních nehod a úniků ropných látek. Do června prováděli rozvoz uprchlíků z Ukrajiny na místa ubytování po celé ČR. Jednotka zasahovala při hašení požáru v Českém Švýcarsku. Od začátku roku odsloužila v rámci výcviku stáže u HZS hl. m. Prahy. Členové jednotky se zúčastnili taktických cvičení zaměřených na zřícení tribuny ve sportovním areálu, záchranu tonoucího ve velké hloubce, odstraňování předmětů za pomoci lezecké techniky a poslední cvičení bylo stavění protipovodňových bariér. To všechno je nespočet odpracovaných hodin ve volném čase členů jednotky, které jdou na vrub času stráveného s rodinnými příslušníky. Děkujeme tímto manželkám, přítelkyním i dětem za trpělivost, díky které mohou dobrovolní hasiči svoji záslužnou činnost vykonávat.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky