Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Začátek roku v SDH Třebonice

Leden a únor pro nás bývají klidnější, jelikož závody a akce nás čekají až na konci února a dále potom v jarních měsících. V sobotu 11. února proběhne Valná hromada členů sboru, na které zhodnotíme loňský rok, představíme plány pro ten letošní a domluvíme se na nakládání s finančními prostředky. Zároveň nás čeká řada školení, které musíme ještě před jarem zvládnout. Již v příštím čísle STOPu seznámíme čtenáře s tím, jaké akce pro veřejnost letos chystáme.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice