Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtvrté setkání řídícího výboru MAP III

Ve středu 30. listopadu 2022 se uskutečnilo v obřadní síni Městské části Praha 13 již 4. setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje.
Na programu bylo seznámení s průběhem realizace projektu a harmonogramem činností koordinátorů v projektu MAP III, dále nabídky pro školy z Pedagogické fakulty UK, novinky z NPI ČR, nabídka pro MŠ od iKAP a v neposlední řadě též možnosti dotačních titulů pro školy. Schváleny byly strategické dokumenty MAP III.
Konstruktivní jednání uzavřel přátelský dialog mezi účastníky s nabídkou občerstvení. 

Petra Řezáčová