Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Fond solidarity pomáhá

Zajímavou možnost, jak ušetřit na školních i mimoškolních aktivitách dětí nabízí rodičům v Praze Fond solidarity. Lze z něj čerpat příspěvky na stravné, školné, družinu, nebo na školní a mimoškolní aktivity sloužící k rozvoji žáků. Tím se rozumí například školy v přírodě, lyžařské kurzy a další vzdělávací aktivity. O možnostech čerpání příspěvku je třeba se informovat u vedení konkrétní školy, kterou vaše dítě navštěvuje, případně v dalších institucích, které volnočasové aktivity pro děti zajišťují.
Například Dům dětí a mládeže Stodůlky tuto možnost finanční pomoci plně využívá a pro rodiče má již připravený formulář, který stačí jednoduše vyplnit a odeslat. Více informací o různých způsobech pomoci naleznete na https://pomocprazanum.praha.eu.

Andrea Říčková