Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Exkurze do České televize

Atraktivní exkurze do České televize se uskutečnila pro žáky 5.C FZŠ Mezi Školami. Žáci nejprve zhlédli dva krátké filmy o České televizi, v němž nejvíce obdivovali obrovské plochy skrývající různé rekvizity. Zmenšený model ČT na Kavčích horách zase žákům přiblížil celkový rozsah všech budov.
Žáky prováděli zkušení pracovníci ČT, s nimiž měli všichni zúčastnění jedinečnou příležitost nahlédnout do natáčecích studií, truhláren a výroben kulis. Jedinečné zážitky si pak všichni odnesli ze setkání se známými osobnostmi z televizní obrazovky. Pro exkurze upravený sál zase dětem nabídl možnost vyzkoušet si pohádkové kostýmy, filmové zbraně, paruky. Měli možnost vyzkoušet si zpravodajské studio s čtecím zařízením, práci s kamerou a mnoho dalšího.

Daniel Cehula