Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lávka v Petržílkově ulici

Pane starosto, lávka v Petržílkově ulici už měla být dokončena, je sice pro chodce otevřena, ale stále v jakémsi provizorním stavu. Proč stále není hotovo?

Ano, máte pravdu, lávka přes Petržílkovu ulici stále není dokončena a my intenzivně komunikujeme s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., (TSK), která rekonstrukci realizuje. Oprava lávky v Petržílkově ulici měla být původně dokončena již v listopadu, ale během prvních týdnů prací byly zjištěny závažnější komplikace, než se původně předpokládalo, a to všechny práce zpozdilo. Lávka není v naší správě, ale ve správě právě TSK. Rekonstrukci jsme urgovali již několik let, bylo jasné, že po dvou desetiletích užívání potřebuje odborný zásah. Protože ale nebyla v našem majetku, sami jsme rekonstrukci nemohli zahájit. Logicky se tak dostala do špatného technického stavu. Problémem byla dlouhodobě zanedbaná údržba od doby výstavby, od července 2002. Nakonec se podařilo prosadit změnu a v říjnu 2020 lávku převzala do své správy Technická správa komunikací hl. m. Prahy a konstatovala, že je v havarijním stavu. V září minulého roku zahájila TSK kompletní rekonstrukci, původně plánovanou na tři měsíce. Během zahájení prací, vzhledem ke stavu konstrukce, došlo k nepředvídatelným komplikacím, které si vyžádaly úpravu projektu, speciální technická řešení a změnu technologie opravy. Dále musela být upravena pracovní doba, kdy si obyvatelé stěžovali na hluk a některé práce se musely dělat jen v kratším časovém úseku pracovní doby. Také si některé práce vyžádaly specifické klimatické podmínky, které jsou řešeny dle norem pomocí zimních opatření. Podařilo se nám projekt upravit tak, aby lávka byla pro chodce zpřístupněna, i když rekonstrukce není stále dokončena. V současné době dodavatel pracuje na terénních úpravách, jako je dláždění svahu a vsakovací jímka.

V případě příznivého počasí budou tyto práce dokončeny během dvou týdnů. Následovat bude montáž výplní, sanace spodní stavby a izolace mostovky. Bohužel tyto práce lze realizovat pouze za podmínek, že se okolní teplota pohybuje nad 5 stupni celsia. Jakmile nastanou příznivé podmínky, budou práce dokončeny. S TSK jsme nastavili intenzivní komunikaci a děkujeme všem obyvatelům, kteří lávku používají, za pochopení vzniklé situace. Zpoždění celého projektu je sice nepříjemnost, ale kvalitní dokončení rekonstrukce a bezpečná lávka pro pěší je jistě prioritou nás všech.

Pane starosto, na různých místech naší městské části se objevily jámy, pravděpodobně pro zasazení nových stromů nebo zeleně. Prosím o bližší informace.

Péče o zeleň v naší městské části se odvíjí od vlastníka pozemků, na kterých se aktuálně provádí. V parcích a na pozemcích svěřených do správy našeho úřadu ji provádí odbor životního prostředí. Situace, o které píšete, se týká pozemků, které spravuje TSK a.s. a byli jsme informováni, že byla zahájena výsadba nové zeleně. V současné době na svých pozemcích ve Stodůlkách TSK vysazuje vzrostlé stromy. Některé z nich jsou náhradou za uschlé, ale většina z nich je nová výsadba. Celkem TSK v této fázi plánuje vysadit 150 stromů, jedná se o různé druhy o průměrné výšce 5 metrů a práce probíhají podle vhodných klimatických podmínek.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13