Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzpomínáme

Ve věku nedožitých jednaosmdesáti let zemřela 26. prosince 2022 paní Jindřiška Hrabětová, která působila mnoho let v ZŠ Mládí jako učitelka na 1. stupni. Rozloučení se zesnulou proběhlo v úzkém kruhu rodiny. Čest její památce.

ZŠ Mládí