Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové třídy pro předškoláky

Ve Fakultní základní škole Mezi Školami vznikly dvě nové třídy pro předškoláky. Radnice stavebními úpravami ve výši 10 milionů Kč z nevyužitých prostor vytvořila moderní třídy i zázemí pro výuku padesáti předškoláků. „Kapacity v mateřských a základních školách neustále pečlivě sledujeme a společně s ředitelkami a řediteli hledáme rozumné možnosti, jak účinně využít stávající prostory. Díky dlouhodobému plánování a následným cíleným aktivit ám žádné dítě s trvalým bydlištěm v naší městské části nemusí dojíždět do jiné městské části,“ vysvětluje starosta David Vodrážka a dodává: “Přístavba představuje skvělý příklad navyšování kapacit škol právě vlastními projekty. I nadále plánujeme v úzké spolupráci se školským odborem magistrátu a investory nově vznikajících bytových celků výstavbu nových škol.“ „Během přístavby došlo na rozsáhlé bourací práce původních klecových šaten a na jejich místě vznikly komfortní třídy pro předškoláky, a to včetně provozního zázemí, toalet, navíc přibylo také nové hřiště. Po loňské kompletní rekonstrukci atletického hřiště jde o další velkou investici do naší školy,“ shrnuje ředitel školy Petr Kubička. „Uplynulý rok nám opakovaně ukázal, že v některých školách dokážeme najít nevyužívané prostory, které můžeme upravit na další třídy a vlastními silami zajistit dostatečnou kapacitu základních i mateřských škol. Obě třídy, kompletně nově vybavené od podlahové krytiny po výukové pomůcky a hračky se stanou detašovaným pracovištěm mateřské školy Zahrádka, jejíž budova bohužel navýšení kapacit neumožňuje,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková. „Děkuji touto cestou panu řediteli za aktivní pomoc a skutečně skvělou práci.“

Lucie Steinerová