Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportovní turnaje mezi školami Prahy 13

Dům dětí a mládeže Stodůlky ve spolupráci se základními školami Prahy 13 a s AŠSK organizoval a koordinoval okresní kola sportovních soutěží, tzv. POPRASK. Realizace soutěží byla v roce 2022 podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěže podporuje také Městská část Prahy 13. Od září 2022 proběhlo již pět soutěží s účastí 866 žáků.
Okresní kola sportovních soutěží mezi žáky škol Prahy 13 umožňovala soutěživou formou porovnat výkony žáků v různých sportech. Sportovní soutěže podporovaly rozvoj pohybových dovedností, morálních postojů soutěžících, osobní rozvoj i týmovou spolupráci.
Na začátku školního roku se družstva z jednotlivých škol setkala venku při přespolním běhu a malé kopané. Následoval turnaj ve stolním tenise. Největší účast žáků zaznamenal tradičně florbal a na basketbal v prosinci v kategorii 8.-9. třída chlapci dorazilo celkem 10 týmů, což je skvělá účast.

DDM Stodůlky