Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velkoobjemové kontejnery

V únoru ještě nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram na březen bude zveřejněn na webu městské části Praha 13 www.praha13.cz – Životní prostředí – Velkoobjemové kontejnery a v březnovém vydání zpravodaje STOP.

Jitka Zámorská, OŽP