Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bruslení nás baví

I v letošním školním roce využívají žáci 2. stupně sousední zimní stadion, kde v rámci jedné hodiny tělesné výchovy týdně pod vedením zkušených pánů učitelů zdokonalují své dovednosti na bruslích. Letošním zpestřením je pro naše žáky i občasná přítomnost ředitele školy při výuce přímo na ledové ploše. 

Jako bývalý profesionální hokejista se svou přítomností snaží žáky podpořit a samozřejmě jim i případně poradit. 

ZŠ s RVJ Bronzová