Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Po stopách hvězdy králů

Králové - mudrci se vydali za světlem neobvyklé hvězdy, která je vedla dlouhou cestou přes hory a doly, horkem i zimou, než dorazili do Betléma k malému Ježíškovi. Děti v ZŠ Mohylová si při hodinách angličtiny vybraly podobně nelehkou cestu, na které musely překonat hory not a houslových klíčů, výslovnost anglických slov v irské koledě i ladění nástrojů, kterými chtěly koledu doprovodit. Děti si anglickou koledu z Irska i českou písničku nacvičily pro všechny malé i dospělé kamarády ze školy, kterým je zazpívaly jako dárek v rámci tříkrálové sbírky a aby celé škole touto cestou popřály mnoho štěstí, zdraví a Božího požehnání do nového roku 2024. 

Katka Hrbková, ZŠ Mohylová