Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na měsíc únor

Křížovka pro děti: Pohádka s hudebním doprovodem byla zfi lmována roku 1984 a pravděpodobně byla inspirována známou pohádkou  Chytrá horákyně. Příběh pojednává o chytré Zdeničce, která dostane důležitý úkol od jednoho krále z okolí: přijet – nepřijet, přinést dar – nedar, oblečená – neoblečená. Znáte název pohádky?

Správná odpověď z ledna:

Křížovka – JAK SE BUDÍ PRINCEZNY

Věcnou cenu získávají:

Adam Čejka, Praha 5

Kristián Pech, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Jaroslav Baláč, Stodůlky

Alan Grýgera, Stodůlky

Emílie, Vítek a Slávek Slívovi, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Kristýna Kováčiková, Praha 5

Zdeněk Žďánský, Stodůlky

Klára Mikulová, Praha 5

Soutěžní otázky na únor:

1) Kdy proběhne mobilní svoz elektrozařízení v Praze 13?

2) Jak se změní od 1. února otvírací hodiny České pošty v Hábově ulici?

3) Kdy se bude konat koncert Jiřího Pavlici & HRADIŠŤAN?

Správné odpovědi na lednové otázky:

1) Tříkrálová sbírka proběhla od 1. do 14. ledna.

2) Akce Vánoce s Lučinkou se uskutečnila 6. ledna.

3) Patent na výrobu kostkového cukru byl schválen 23. ledna 1843.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:

Dragoslava Todorović, Praha 5; Zuzana Roubíčková, Praha 5

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února 2024 na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová