Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Únorová křížovka

Mezi další pražská NEJ se řadí Staroměstské náměstí, které patří k nejkrásnějším náměstím v Evropě. Je nejstarším a nejvýznamnějším náměstím historické Prahy a odedávna bývalo rušným tržištěm na křižovatce evropských obchodních cest. Již v 10. století zde vzniklo významné tržiště a ...TAJENKA. Ve třináctém století byl název změněn na Staré tržiště. Ve století čtrnáctém bylo náměstí označováno Staroměstský rynek, dnešní název pochází z roku 1895, kdy byl odvozen od místní části, kde se náměstí nachází.

Petr Šimek

Tajenku křížovky zašlete do 20. února 2024 na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Lednová tajenka: 

OBLÍBENÁ PRAŽSKÁ KAVÁRNA SLAVIA

Výherci: 

Václav Svoboda, Stodůlky; Magdalena Fárová, Stodůlky; Josef Skála, Praha 5

Připravila Petra Fořtová