Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odešel Ivo Oberstein

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Doc. Ing. Arch. Ivo Obersteina, CSc., českého architekta, urbanisty a vysokoškolského pedagoga. Narodil se 18. května 1935 ve Zdicích na Berounsku, zemřel letos 6. ledna. Vystudoval katedru urbanismu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT). Po praxi v Karlových Varech začal pracovat v Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy. Jedním z jeho životních urbanistických děl je právě Praha 13. V roce 1968 vyhrál anonymní urbanistickou soutěž na novou městskou část v Praze pro 65 tisíc obyvatel, nazvanou Jihozápadní Město, tedy oblasti Nových Butovic, Lužin, Stodůlek a Centrálního parku. Ta se stala pro Iva Obersteina na další léta životním úkolem, kterým koncem osmdesátých let vytvořil domov pro desítky tisíc obyvatel Prahy 13 a kde také od devadesátých let se svou rodinou žil. Po revoluci se stal hlavním architektem města Prahy (1990–1994). Pod jeho vedením se začalo pracovat mimo jiné na novém Územním plánu Prahy a urbanistických studiích Pražské památkové rezervace, Smíchova nebo generelu Vltavy. Během let 1994–2007 přednášel na ČVUT problematiku urbanistických souborů a vedl ateliér urbanismu. V roce 1995 byl jmenován docentem pro obor urbanismus. Cenu Obce architektů za celoživotní dílo obdržel Oberstein v roce 2013, Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře o pět let později. Loni ho Obec architektů nominovala na Cenu Patrika Abercrombieho za městské plánování a design Mezinárodní unie architektů (UIA).

S úctou děkujeme a vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině. 

-red-