Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uzavření manželství pouze za přítomnosti svědků

Úřad městské části Praha 13 umožnuje uzavření manželství formou tzv. úředního aktu, a to v kanceláři občansko-správního odboru. Tento svatební obřad je vhodný pro ty snoubence, kteří chtějí uzavřít sňatek pouze za přítomnosti oddávajícího a dvou svědků, bez hudebního doprovodu a květinové výzdoby. Na této formě svatebního obřadu se mohou snoubenci domluvit osobně v oddělení matrik ve 3. patře úřadu. Pro tuto formu obřadu jsou vyhrazeny určité dny, a to úterý nebo čtvrtek mezi 10. až 13. hodinou, konkrétní termín si snoubenci dohodnou až s pracovnicí oddělení matrik. Správní poplatek za uzavření manželství formou úředního aktu činí 3000 Kč. S dalšími případnými dotazy je možné se obrátit na oddělení matrik, tel. 235 011 316 nebo 235 011 312. 

Občansko-správní odbor