Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Staré hřiště v blízkosti skateparku

V loňském roce byl otevřen nový skatepark, vedle kterého bydlím. V jeho těsné blízkosti je staré hřiště, plánujete s ním něco dělat? 

Celý prostor kolem skateparku postupně rekonstruujeme, a protože se jedná o velmi velkou plochu, práce byly rozděleny do tří etap. Dvě již jsou kompletně dokončeny a nový skatepark má dnes nejmodernější parametry, které splňují nároky i pro mezinárodní závody, přitom je zde bezpečný prostor i pro začátečníky. Třetí etapa začne na jaře, jakmile to počasí umožní, a týká se právě hřiště pod skateparkem. Vznikne zde multifunkční sportovní plocha pro děti a mládež na pryžovém povrchu, kde místní obyvatelé budou mít k dispozici prostor pro míčové hry. Současně bude využita stěna tělesa skateparku na umístění horolezecké stěny a hřiště bude doplněno o workoutové prvky. Dokončeno by mělo být na podzim tohoto roku. Ing. 

David Vodrážka
starosta Prahy 13