Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Upřímnou soustrast

S lítostí v srdci si dovolujeme oznámit všem blízkým a přátelům, že nás dne 9. ledna 2024 navždy opustil pan JUDr. Josef Havlůj. Pan Josef Havlůj prožil celý svůj život ve Stodůlkách a dlouhá léta podporoval zdejší společenský život. Byl členem Sokola, hasičského a rybářského spolku, jeho právnické služby však pravidelně vyhledávala i řada místních občanů. Díky rodinným vazbám v sobě nesl kus historie obce, zvláště jejího přerodu v městskou část Prahy. Pan doktor Havlůj byl oblíbeným a veselým společníkem, milovníkem dobrého jídla a pití, znalcem přírody, historie i lidských povah. S manželkou Alenou by v příštím roce oslavili zlatou svatbu. Vychovali tři dcery a těšili se ze čtyř vnoučat. Čest jeho památce! 

Hana Havlůjová