Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálová sbírka

V ulicích Prahy 13 byla 5. ledna zahájena Tříkrálová sbírka a tři králové navštívili také radnici a Středisko sociálních služeb Prahy 13. Tradiční koledování spojené se sbírkou a požehnáním pomůže především rodinám v naší městské části. Sbírku organizuje Farní charita Stodůlky. 

V roce 2024 bude z Tříkrálové sbírky v Praze 13 financována nejen přímá podpora rodin, ale i aktivizační služba pro rodiny. Jejím úkolem je práce s rodinou tak, aby se v ní situace stabilizovala, podpořily se kompetence rodičů a minimalizovaly se dopady složité rodinné situace na rozvoj a budoucnost dětí. 

Farní pěvecký sbor zazpíval známé české koledy před nákupním centrem Lužiny u výstupu z metra a v rámci Tříkrálového koncertu vystoupil orchestr Šarbilah.

 I teď můžete přispět přes tříkrálový účet: č. ú. 66008822/0800, variabilní symbol 777019910 (ten je velmi důležitý, protože obsahuje unikátní kód a peníze se tak dostanou přímo k charitě ve Stodůlkách).


Děkujeme všem, kteří pomáhají. 

Lucie Steinerová